Dịch vụ của chúng tôi

websites

Phát triển games mobile

 • Phát triển ứng dụng game cho mobile và các thiết bị cầm tay.
 • Xây dựng các ứng dụng trên mobile.
 • Tập trung vào 3 platform chính: IOS & Android & Windowphone.

html5

Phát triển Web games HTML5

 • Xây dựng game HTML5 chạy trên các thiết bị mobile và PC dựa trên nền web.
 • Xây dựng các ứng dụng giải trí HTML5
 • Social (facebook) game online HTML5
 • Ứng dụng web chuẩn theo HTML5

mobile-dev

Phát triển websites

 • Tư vấn thiết kế website
 • Xây dựng website theo yêu cầu
 • Xây dựng website doanh nghiệp
 • Xây dựng website quản lý bán hàng
 • Ứng dụng website quản lý.

Dự án đã thực hiện